Ga verder naar de inhoud

Rechtspraak door de Klachtencommissies en de Beroepscommissies

Op deze website kan u alle beslissingen raadplegen die door de verschillende Klachtencommissies en Beroepscommissies sinds 1 oktober 2020 werden uitgesproken.

Opgelet, deze website is in opbouw. Er zullen systematisch meer beslissingen online worden geplaatst.

De Klachtencommissies bij de Commissies van Toezicht

Bij elke gevangenis is er sinds 1 oktober 2020 een Klachtencommissie. Dit onpartijdig en onafhankelijk rechtscollege spreekt zich uit over klachten van gedetineerden over beslissingen die de directeur ten aanzien van hen heeft genomen. De Klachtencommissie is samengesteld uit drie leden van de Commissie van Toezicht: een Voorzitter (steeds een master in de rechten), bijgestaan door twee bijzitters.

De Beroepscommissies

De Nederlandstalige en Franstalige Beroepscommissie zijn elk samengesteld uit drie leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De Beroepscommissie is bevoegd voor:

  • Hoger beroep tegen de beslissingen genomen door de Klachtencommissies
  • Beroep tegen de beslissing van de Directeur-Generaal over een bezwaarschrift tegen een beslissing tot (over)plaatsing
  • Beroep tegen de beslissing van de Directeur-Generaal over de plaatsing in of hernieuwing van een individueel bijzonder veiligheidsregime (IBVR)

Over de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen is een onafhankelijk en onpartijdig toezichts- en adviesorgaan, opgericht bij de Basiswet van 12 januari 2005, dat waakt over het respect voor de rechten en de menselijke waardigheid van personen in detentie.