Ga verder naar de inhoud

Beslissingen

Deze zoekmachine zoekt in de samenvattingen van de beslissingen, zoals opgesteld door de juristen van de CTRG. Door verder te klikken op het zoekresultaat kan u telkens de volledige beslissing van de klachtencommissie of beroepscommissie in PDF-versie raadplegen.

Hieronder kan u zoeken op vrije woorden en/of bepaalde zoektermen. Om uw zoekopdracht te optimaliseren, raden wij u aan om het tabblad Woordenlijst te raadplegen. Hier vindt u verdere uitleg bij de zoektermen, alsook een uitgebreide lijst met specifieke zoektermen, geschikt om in te vullen in het vrije veld.Zoeken

Per instantie

Per klachtencommissie

Beslissing

Jaar

Type beslissing

A total of 5336 items found. Showing 5336 items on page 1 of 445.

1 - 12 van 5336 resultaten

CP24/23-0015 Dossier bekijken

SANCTION - MOTIVATION - SUBSTANCES INTERDITES - PREUVE

1. Concernant les médicaments trouvés :
Le plaignant possédait les médicaments en vertu…
CP - Nivelles - 26/05/2023
Tucht

CA/23-0103 Dossier bekijken

DISCIPLINAIRE - IES - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que…
Commission d'appel - 25/05/2023
Tucht

KC05/23-0105 Dossier bekijken

GEEN BESLISSING DIRECTEUR – BEVOEGDHEID

Klager diende klacht in tegen (het gedrag van) een welbepaalde PBA. Dit betreft naar het oordeel van de…

KC - Brugge - 25/05/2023
Geen beslissing directeur

KC32/23-0070 Dossier bekijken

ORDEMAATREGEL - BEZOEK - MOTIVERING

In het voorliggend dossier heeft de directie bij het benoemen van de weigeringsgrond in feite een vermenging…
KC - Turnhout - 25/05/2023
Ordemaatregel

CA/23-0101 Dossier bekijken

FOUILLE DE CELLULE - OBJETS INTERDITS

Selon l’article 109 de la loi de principes : « En cas de découverte de substances ou d'objets interdits,…
Commission d'appel - 25/05/2023
Ordemaatregel

KC32/23-0076 Dossier bekijken

TUCHT - TERMIJN - TOEREKENBAARHEID - MOTIVERING - SANCTIE

Een klacht tegen een tuchtbeslissing valt onder het toepassingsgebied van het beklagrecht.…
KC - Turnhout - 25/05/2023
Tucht

KC32/23-0066 Dossier bekijken

TUCHT - KWALIFICATIE FEITEN - MOTIVERING - SANCTIE - TEGEMOETKOMING

De klachtencommissie stelt een aantal tekortkomingen vast.

Het RAD…
KC - Turnhout - 25/05/2023
Tucht

KC05/23-0088 Dossier bekijken

GEZONDHEID – TUCHT – SUBSIDIARITEIT

Klager heeft twee klachten ingediend.

De eerste klacht van klager is gericht tegen het feit dat hij…
KC - Brugge - 24/05/2023
Andere beslissing directeur Tucht

KC05/23-0090 Dossier bekijken

TUCHT

Klager heeft klacht ingediend tegen een tuchtsanctie van één week ATV wegens twee tuchtinbreuken van eerste categorie, meer bepaald de…

KC - Brugge - 24/05/2023
Tucht

KC05/23-0046 Dossier bekijken

VOORLOPIGE MAATREGEL – TUCHT – MOTIVERING

Klager heeft twee klachten ingediend.

De eerste klacht van klager is gericht tegen een…
KC - Brugge - 24/05/2023
Andere beslissing directeur Tucht

KC05/23-0066 Dossier bekijken

TUCHT

Klager heeft klacht ingediend tegen een tuchtsanctie. De gegrondheid van de klacht wordt door de directie niet betwist. De klachtencommissie…
KC - Brugge - 24/05/2023
Tucht

KC05/23-0087 Dossier bekijken

TUCHT

Klager heeft klacht ingediend tegen een tuchtsanctie van twee weken ATV wegens twee tuchtinbreuken van eerste categorie, meer bepaald de…

KC - Brugge - 24/05/2023
Tucht

Woordenlijst