Ga verder naar de inhoud

BC/22-0071

Ongegrond Beroepscommissie Beroepscommissie Tucht
TUCHT- BEWIJSLAST - ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL

De in de bestreden beslissing aangenomen tenlasteleggingen vinden beiden steun in de rapporten, die telkens door een getuige werden ondertekend, in duidelijke bewoordingen werden opgesteld en op afdoende wijze de feiten beschrijven die door de directie als tuchtfeiten worden gekwalificeerd. De in het rapport geduide feiten worden door appellant tijdens de tuchtrechtelijke hoorzitting (en in zijn schrijven) vervolgens louter gerelativeerd, zonder enig (begin van) geloofwaardige tegenindicatie aan te voeren die de directeur moet onderzoeken of beoordelen. Appellant toont bijgevolg niet aan dat de directeur bij de feitenvinding niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd, zodat de directeur de feiten, zoals duidelijk beschreven in de rapporten, voor waar kon aannemen.